Wednesday, June 8, 2011

VISEGRAD,VRATAR I SREBRENICA


VISEGRAD
se kao grad spominje prvi put 1433 godine. Nastao je bez sumnje jos u XIV sto­ljecu, jer se njegovo predgradje Podvisegrad spo­minje 1422 g. Podor ovoga grada stoji na brezulj­ku iznad danasnje varosice Visegrada, iznad desne obale Drine. Na obronku brezuljka iznad Drine vidi se podor okruglaste kule, koja je bila zidom
vezana s gradom. Prije februara 1462 zauzeli su ga Turci, jer je vec tada ondje sjedio kadija. Ma­loj posadi bio je na celu aga. Napusten je 1838 g.
Tada je bilo ondje pet dobrih topova.

VRATAR
u Zepi (kotar Rogatica). Ovaj je grad stajao na jednom, mozda i preko 400 m viso­kom grebenu, sto se dize iznad desne obale rjecice Zepe, lijeve pritoke Drine. Od usca Zepe udaljen je do 5 km. Do grada se moglo doci samo s juzne strane, pa i ovaj je pristup vrlo tegoban. Iz podora se vidi da je Vratar slicno gradjen kao i Tori-can. Dvije okrugle kule s promjerom od 5 m, okre­nute prema istoku i zapadu, spojene su s juzne strane do 110 m dugim zidom, koji se do 10 m
lomi na istocnu i zapadnu stranu. Od sjevera nije bilo zida. Izmedju tih kula bila je zgrada pra­vokutnog oblika, udaljena od kula po 40 m. Pred istocnom kulom bila je jos jedna kula istog pro­mjera, a od grada je odmaknuta 40 m. Mjestimice
se ocuvao zid do 3 m visok.
Selo ispod grada zove se Vratar. U poznatim
ispravma nema spomena gradu Vrataru. Stanov­nici pricaju da je grad zidala prokleta Jerina a da ga je razorio i zauzeo neki Redzep-pasa. Na pro­tivnoj obali Zepe ima dobro ocuvana kula, za koju predanja kaze da ju je zidao Redzep-pasa. Kula je
napustena, ali je dobro ocuvana. Sagradjena je na tri kata a prizemlje je, po predaji, tamnica. U svakom je katu po jedna prostorija. Po puskarnicama se vidi da je prvi i drugi kat sluzio za odbranu, a treci za stanovanje, jer ima prozore i ka­min gdje se vatra lozila. Kuli je osnovica kvadrat
sa stranicom od 6 m, visoka je do 15 m, a ozidana tesanim kamenom. Zidovi su joj debeli do metar.
Vrlo je zanimljivo da je ulaz u ovu kulu 3 m iz­nad zemlje, kao u kakav Bergfrit.
Bila su jos dva grada ovog imena: Vrtar u
zupi Luka oko usca Neretve i Vratar u Sutjesci,
na putu iz Gacka u dolinu Drine.

SREBRENICA se prvi put spominje 1376
kao rudarsko mjesto i zbog velikog bogatstva sre­bra, olova i drugih minerala. Vise puta je mije­njala gospodara dok je ne zauzese Turci konacno 1463.
Danas su u Srebrenici razvaline dvaju grado­va: gornji, srednjevjekovni, u narodu zvani Stari grad, i donji, tzv. Turski grad, koji je, kako mu vec ime kaze, nastao u tursko doba.

No comments:

Post a Comment