Thursday, June 9, 2011

VINAC,SOKOL,JEZERO,BOCAC,ZVECAJ


VINAC
Vincac, Koszeruvar, gradić 13 km od Jajca na jug na strmom krsu iznad desne obale
Vrbasa, pripada vrsti gradova koje njemacka zna­nost zove Burgstall. Vinac spada u red gradova koji su branili pristup Jajcu. Pod gradom je bilo podgradje (Sotto Vinazac). Prvi put se spominje 1453 g. Grad je imao svoga kapetana. Turci su ga
zauzeli 1498. U oba tursko-ugarska ugovora (1503 i 1519) spominje se Vinac medju gadovima koji pripadaju Turcima, pa nije tacno sto Evlija kaze da je Vinac zauzeo Gazi Husrvbeg 1527. Turska je posada brojila 50 clanova s agom na celu. Go­dine 1693 gradom je zapovijedao cehaja jajackog kapetana. Napusten je nesto prije 1833, a Jukic kaze da je skoro napusten.

SOKOL
(Sokolac) u Plivi, dobro poznati grad, gdje je u julu 1363 porazio ban Tvrtko mocnog ugarskog kralja Ljudevita. Sokol se prvi p ut spominje 1357. Turci su ga najprije zauzeli u junu 1496 i konacno 1518, dok se to po Hammeru desilo 1521 g. Turci su u Sokolu drzali posadu sve do ne­sto prije 1833. Jukic pise 1850 g. da je Sokol sko­ro napusten i kaze da mu je dizdar jos na zivotu.
Grad Sokol (Kuripesic, U Kuripesicevom putopisu ima kratak opis i slika
(crtez)
Danas gotovo nema ni traga ovome gradu.

JEZERO - GOL-HISAR.
U danasnjem mjestu Jezeru na Plivi, nedaleko Jajca, bila su dva gra­da: jedan sredovjecni, zvan Jezero, a drugi turski, prozvan Gol-Hisar.
Grad Jezero stajao je na brdu Vaganj a pod njim je bila varos s jednim samostanom. Ovaj se grad prvi put spominje 1492 godine, dok se jezer­ski samostan spominje nesto prije (1469). Turci su ga zauzeli 1518. Ovom godinom nestaje spomena
gradu Jezeru. Na otoku Plive sagradili su Turci novi grad koji se u turskim ispravama zove Gol-Hisar (goljezero, hisar-grad. Grad je bio u osnovici pravilan
cetverokut s visokim bedemima. Na sjevernoj stra­ni bila su malena dvostruka vrata. Prelazilo se s kopna na otok visecim mostom na lance koji su
strazari nocu dizali koloturom i uz vrata prisla­njali. Ovaj se grad prvi put spominje 1660. Tada je u njemu bio dizdar sa 70 cuvara. U XVIII stoljecu
pripadao je Kljuckoj kapetaniji. Oko 1800 bilo je ovdje 7 mustahfiza timarlija. Napusten je prije 1833.

BOCAC
je gradic na lijevoj obali Vrbasa, na pola puta iz Banje Luke u Jajce. Podor mu je
opisao dr. Truhelka u svome djelu Kraljevski grad Jajce. Grad se prvi put spominje 1494 godine, a 1516 nalazio se u turskoj vlasti. Turci su ga utvrdili i u nj stavili posadu. Iz anonimnog opisa Bosne saznajemo da je Bocac bio onda tvrdi grad s malo topova. Ovaj je grad napusten nesto prije 1833. Ne spominje ga popis od 1838. Jukic kaze da su u njemu bila dva topa oko god. 1850, ali ovaj je grad
bio napusten prije 1833, jer je u popisu naveden kao prazan.
Prvi poznati dizdar bio je Smailaga, sin Muhamedov, a vrsio je ovu sluzbu od prije sredine maja 1617 do iza marta 1626. Prije maja 1617 sa­gradio je u selu Triskovini, izgleda svom rodnom mjestu, dzamiju, mekteb i tekiju i za uzdrzavanje
tih zaduzbina uvakufio je trideset hiljada akci u gotovu, svoj posjed kao milk i dva cifluka: Ponir i Ponikve u istom selu, koje se kasnije prozvale Agici. Tu zive njegovi potomci i bila varos. Smail-aga je imao sina Aliju.
Godine 1704 dizdar je Mehmedaga, sin Alijagin, 1793 Mustajaga, a godine 1815 opet drugi Me­hmedaga.

ZVECAJ.
Razvaline ovoga grada stoje na lijevoj obali Vrbasa, iznad danasnje ceste Jajce —
Banja Luka. Od Jajca je udaljen 40 km. Podor Zvecaja opisao je dr. C. Truhelka u djelu "Kra­ljevski grad Jajce". Zvecaj se spominje prvi put 15 I 1404. To je
tada bio dvor hercega Hrvoja. Toga je dana ovdje
sklopio Hrvoje s Dubrovcanima savez protiv kralja Ostoje. Petnaest godina kasnije (5 I II 1419) primio je ovdje Ostojin sin Stjepan dubrovacke poslanike i potvrdio im privilegije.
Nakon pada Kljuca 1463 g. zauzeli su Turci i Zvecaj i stavili u nj posadu od 50 jenicara i 30 drugih vojnika, a zapovjednikom te posade ucinise Konstantina iz Ostrovice, pisca poznate kro­nike. Krajem iste godine zauzeo je kralj Matija
Korvin uz neke druge bosanske gradove i Zvecaj i stavio u nj posadu. Za Matijine vojne na Bosnu 1480 g. boravio je on u Zvecaju. U tursko-ugarskom ugovoru od 1519 g. spominje se Zvecaj s gradovima Banjom Lukom i Vrbasom (Orbasz), koji su pripadali kralju Ljudevitu II. Zvecaj su zauzeli Turci 1528 g. za vlade bo­sanskog namjesnika Gazi Husrevbega. Bez borbe Zvecaj je predao njegov kapetan Andrija Dresneky. Zbog toga je kralj Ferdinand proglasio Drenekya izdajicom i lisio ga njegovih posjeda u Po­zeskoj zupaniji. I zpravao o tome napisaa je u Ostrogonu 10 II 1528 godine.
Ne zna se da li su Turci poslije 1528 u Zvecaju ikada drzali posadu.

No comments:

Post a Comment