Tuesday, June 7, 2011

TRZAC

Na brezuljku iznad sastava Mutnice­
i Korane, danas potpuno rusevan, od XIII sto­
ljeca bio je u vlasti knezova Frankopana. Po nje­
mu se i prozvala jedna grana ovog roda Frankopani Trzacki. Od 1552 do 1584 bila je u gradu krajiska posada. Godine 1584 zauzeli su ga Turci.
Oko 1626 popravio ga je Murateda -pasa. Posadom
je zapovijedao cehaja bihackog kapetana. Godine
1719 bilo je u Trscu sijelo komisije za povlacenje
nove granice s Austrijancima nakon mi ra u Pozarevcu.
God. 1833 bila su u gradu 3 ispravna i 3 ne­ispravna topa. Okolica je davala 350 boraca. Go­dine 1837 unesen je medju gradove koje treba za­frzati, premda je vec tada grad bio znatno po­rusen.

No comments:

Post a Comment